dijous, 15 de maig de 2008

Windows Movie Maker

A través del treball de les bones pràctiques i la pàgina web que em hagut de realitzar, hem utilitzat varis programes, un d'ells el Windows Movie Maker.
Aquest és un programa que ens permet realitzar vídeos, amb la possibilitat de combinar imatges en moviment i imatges estàtiques, a més a més, ens dona també la opció d'afegir-hi diferents efectes sobre les imatgs i sobre la transició d'aquestes. Per altra banda cal destacar també, que ens dóna la possibilitat d'afegir-hi alguna pista d'audio.
Cal dir també que és un programa relativamen fàcil d'utilitzar el qual ens pot permetre realitzar algunes activitats dins l'aula, que ens poden permetre l'introducció d'aquests recursos, així com també presentacions per mostrar quelcom que ens interessi.