dijous, 15 de maig de 2008

Poden els mestres liderar el canvi en l'educaió?

Mirant altres blgos de mestre, he trobat una entrada realment interessant on se'ns proposa o se'ns pregunta si els mestres poden liderar el canvi en l'educació.
Crec que com a futurs mestres és interessant que ens plantegem aquest fet i que quan entrem a les aules siguem capaços de millorar i innovar el que ens trobem dins les escoles


Poden els mestres liderar el canvi en l'educaió?